LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/01 – 12/01/2024

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/01/2024 – 12/01/2024

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

08/01/2024

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

 

 

Thứ ba

09/01/2024

●8h30: Khai mạc đánh giá ngoài của AUN-QA CTĐT Công nghệ Kỹ thuật Hoá học.

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Hội trường Tầng 7 nhà T5).

●9h15: Phỏng vấn lãnh đạo Khoa, Bộ môn/PTN, Đội SAR

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Phòng 418 nhà T1).

●11h00: Phỏng vấn Giảng viên.

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Phòng 418 nhà T1).

●14h00: BLĐ Khoa tiếp đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, 19 Lê Thánh Tông

●16h30: Phỏng vấn cán bộ hỗ trợ cấp Khoa.

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Phòng 418 nhà T1).

Thứ tư

10/01/2024

●8h00: Phỏng vấn Sinh viên

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Phòng 418 nhà T1)

●9h45: Phỏng vấn cựu sinh viên.

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Phòng 418 nhà T1)

●11h30: Phỏng vấn nhà tuyển dụng

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Phòng 418 nhà T1).

●14h00: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với đội SAR (Phòng 418 nhà T1).

●14h00: TK họp với Nhà trường về đề án vị trí việc làm (P.301, nhà T1).

 

Thứ năm

11/01/2024

●9h00: Bế mạc đánh giá ngoài của AUN-QA CTĐT Công nghệ Kỹ thuật Hoá học.

Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Hội trường Tầng 7 nhà T5).

 

Thứ sáu

12/01/2024

 

 

Ghi chú:

-          Các thầy cô lưu ý lịch làm việc với AUN.

-          Các Bộ môn/ PTN lưu ý vệ sinh, kiểm tra các thiết bị an toàn và cử cán bộ trực vào chiều thứ 3 (9/1/2024) như email đã gửi.