LỊCH CÔNG TÁC TỪ 04/03 – 08/03/2024

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/03/2024 – 08/03/2024

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

04/03/2024

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

●9h00: Họp Đào tạo.

 Thành phần: BLĐ khoa, Trưởng các Bộ môn/Phòng Thí nghiệm; Trợ lý Đào tạo (Đại học, Sau Đại học); Bí thư Liên Chi đoàn.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

●10h30: BLĐ khoa họp với lãnh đạo PTN Hóa Môi trường về tổ chức Hội thảo ACS trong lĩnh vực Hóa môi trường

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

●11h00: Họp Chi ủy, BLĐ khoa.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

Thứ ba

05/03/2024

 

 

Thứ tư

06/03/2024

 

 

Thứ năm

07/03/2024

●8h30: PTK Nguyễn Văn Thức họp xét học vụ (P.418, nhà T1)

●14h00: TK họp với BGH về công tác phân bổ kinh phí (P.301, nhà T1)

Thứ sáu

08/03/2024