LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/04– 12/04/2024

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/04/2024 – 12/04/2024

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

08/04/2024

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

●8h30: TK dự họp với BGH về chỉ tiêu KHCN (P. 418, nhà T1).

●11h00: BLĐ Khoa trao QĐ bổ nhiệm Phó trưởng PTN Hóa dược.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

Thứ ba

09/04/2024

 

 

 

Thứ tư

10/04/2024

 

 

Thứ năm

11/04/2024

 

 

Thứ sáu

12/04/2024