LỊCH CÔNG TÁC TỪ 15/04 – 19/04/2024

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/04/2024 – 19/04/2024

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

15/04/2024

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

●8h00: Hội nghị NCKH sinh viên năm 2024.

Địa điểm: - Hội đồng 1 tại Phòng Hội thảo.

     - Hội đồng 2 tại PTN trọng điểm năng lượng sinh học

 Kính mời các thầy cô tham dự.

●9h30: Họp BCH CĐ với các tổ trưởng công đoàn BM và PTN về việc triển khai công tác du lịch hè 2024.

Địa điểm:  Văn phòng Khoa.

 

Thứ ba

16/04/2024

 

 

Thứ tư

17/04/2024

 

 

Thứ năm

18/04/2024

 

 

Thứ sáu

19/04/2024