Bộ môn Hóa lý

Bộ môn Hóa lý


1. Năm thành lập: 1956

2. Giới thiệu sơ lược về các chương trình đào tạo
Bộ môn Hóa lý đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và một số chuyên đề thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Hóa học bao gồm cả chương trình đào tạo cử nhân tài năng & tiên tiến ngành hóa học của khoa Hóa học, Hóa Dược, Sư Phạm Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học. Đồng thời, bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sỹ Hóa học của khoa Hóa học; các môn chuyên đề thuộc chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Hóa lý thuyết – Hóa lý. Ngoài ra, các cán bộ của Bộ môn còn tham gia giảng dạy cho chương trình Thạc sĩ “Vật liệu tiên tiến và Môi trường” và chương trình cử nhân Hóa Lý bằng kép liên kết giữa Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN với Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp; Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano và Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường của Đại học Việt-Nhật; Khối chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và tham gia dạy cho các học sinh đội tuyển Hóa quốc gia và quốc tế. 
3. Giới thiệu sơ lược về các hướng nghiên cứu chính
Bộ môn Hóa lý tập trung nghiên cứu các hướng nghiên cứu chính về Hóa lý thuyết và Hóa lý ứng dụng.
a. Hướng nghiên cứu Hóa lý thuyết định hướng ứng dụng
Các nghiên cứu tập trung trong các lĩnh vực mũi nhọn được kết hợp cùng các cán bộ trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học gồm:
- Nghiên cứu phương pháp động học phân tử bán lượng tử. Ứng dụng các phương pháp hóa tin và thuật giải trí tuệ nhân tạo nghiên cứu mô hình tương tác giữa các chất hóa học với DNA và protein.
- Nghiên cứu liên kết Halogen ngoài phân tử dựa trên mô hình đa cực về mật độ điện tích.
- Kết hợp phương pháp lượng tử với cơ học phân tử và sử dụng một số phương pháp tìm trạng thái chuyển tiếp để xây dựng cơ chế phản ứng chi tiết, xác định đường phản ứng và năng lượng hoạt hóa cho phản ứng thủy phân các cơ chất trong cơ thể sống nhờ xúc tác enzym.
- Ứng dụng tin học trong hỗ trợ tổng hợp thuốc.
b. Hướng nghiên cứu Hóa lý ứng dụng
Các nghiên cứu về Hóa lý ứng dụng tập trung trong các lĩnh vực mũi nhọn thuộc các chuyên ngành cao phân tử, điện hóa, động hóa học, hóa học bề mặt và hóa keo gồm:
- Vật liệu chuyển hóa năng lượng, các cảm biến điện hóa.
- Ăn mòn điện hóa, các biện pháp nâng cao bảo vệ, ức chế chống ăn mòn trong các môi trường xâm thực.
- Vật liệu polyme composit có cấu trúc nano đa chức năng.
- Vật liệu sơn phủ, vật liệu cảm biến thân thiện môi trường.
- Nghiên cứu chế tạo các dụng dịch polyme dẫn, polyme trao đổi proton.
- Nghiên cứu chế tạo polyme, compozit làm chất kết dính sử dụng trong các công nghệ cao.
- Các quá trình xử lý bề mặt.
- Tổng hợp các vật liệu đa chức năng, định hướng tiên tiến, thân thiện môi trường nhằm phục vụ cuộc sống, theo đơn đặt hàng và các giải pháp hữu ích trong công nghiệp.
- Các nghiên cứu động học và lý thuyết các quá trình xúc tác trong xử lý môi trường, xử lý nước, nước thải, thu hồi và tái sử dụng nước, chất thải.
4. Danh sách cán bộ đương nhiệm
STT
Họ và tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm về công tác
1.                 
Nguyễn Xuân Hoàn
PGS.TS
Trưởng Bộ môn
2000
2.                 
Nguyễn Hữu Thọ
PGS.TS
Phó Trưởng Bộ môn
2002
3.                 
Nguyễn Thị Cẩm Hà
PGS.TS
Nguyên CNBM
1998
4.                 
Trương Thanh Tú
TS
2002
5.                 
Nguyễn Xuân Viết
TS
2006
6.                 
Vũ Ngọc Duy
TS
2008
7.                 
Bùi Thái Thanh Thư
TS
2010
8.                 
Phạm Quang Trung
TS
2011
9.                 
Nguyễn Minh Ngọc
TS
2012
10.             
Nguyễn Văn Thức
TS
2014
11.             
Nguyễn Thị Dung
CN
2010
12.             
Nguyễn Thị Hoa
CN
2013
5. Dánh sách cựu cán bộ
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm công tác
1.     
Đặng Ứng Vận
GS.TSKH
Chủ nhiệm Bộ môn
1966 -1988
2008-2010
2.     
Hồ Sĩ Thoảng
GS.TSKH
Chủ nhiệm Bộ môn
1962 - 1964
3.     
Đào Đình Thức
GS.TS
Chủ nhiệm Bộ môn
1961 -1997
4.     
Trần Văn Nhân
GS.TS
Chủ nhiệm Bộ môn
1962 - 2000
5.     
Vũ Ngọc Ban
PGS.TS
Chủ nhiệm Bộ môn
1965- 2012
6.     
Trịnh Xuân Sén
PGS.TS
Chủ nhiệm Bộ môn
1959-2000
7.     
Phạm Văn Nhiêu
PGS.TS
Chủ nhiệm Bộ môn
1973 - 2015
8.     
Lê Nguyên Tảo
PGS.TS
Chủ nhiệm Bộ môn
1962 -1994
9.     
Hồ Ngọc Ba
TS
Chủ nhiệm Bộ môn
1959 -1970
10. 
Nguyễn Thị Bích Lộc
PGS.TS
Phó Chủ nhiệm Bộ môn
1992-2010
11. 
Cao Thế Hà
PGS.TS
Phó Chủ nhiệm Bộ môn
1975 -2005
12. 
Nguyễn Văn Phất
PGS.TS
Phó Chủ nhiệm Bộ môn
1960 -1972
13. 
Hồ Uy Liêm
PGS.TS
Phó Chủ nhiệm Bộ môn
1965 - 1980
14. 
Trần Đình Toại
GS.TSKH
1966 -1976
15. 
Lâm Ngọc Thiềm
GS.TS
1970 - 2005
16. 
Ngô Duy Cường
GS.TS
1965 - 2005
17. 
Nguyễn Đình Huề
GS
1956 -1959
18. 
Lê Kim Long
PGS.TS
1978 -2010
19. 
Lê Thanh Sơn
PGS.TS
1995 -2000
20. 
Nguyễn Thạc Sửu
PGS.TS
1962 - 1985
21. 
Trần Chương Huyến
PGS.TS
1961 -1963
22. 
Trần Khắc Chương
PGS.TS
1963 - 1976
23. 
Nguyễn Văn Tuế
PGS.TS
1963 -1999
24. 
Bùi Ngọc Thọ
PGS.TS
1968 - 1976
25. 
Lê Tiến Hoàn
TS
1964 - 1986
26. 
Đỗ Tất Hiển
TS
1956 -1960
27. 
Quách Công Hợi
TS
1969 -1972
28. 
Đào Văn Phổ
TS
1969 -1972
29. 
Phan Bình Minh
TS
1970 - 1980
30. 
Lê Ngọc Hùng
TS
1987 - 1989
31. 
Vũ Việt Cường
TS
2013 - 2015
32. 
Tạ Xuân Dục
CN
1973 -2012
33. 
Nguyễn Thị Phương
CN
1973 -2006
34. 
Nguyễn Bích Phượng
CN
1977 -2012
35. 
Trịnh Thị Chắt
CN
1965 -1998
36. 
Khúc Quang Đạt
CN
1990 -2000
37. 
Vũ Ngọc Trấn
CN
1976 -1985
38. 
Lê Anh Cường
CN
1961 -1969
39. 
Nguyễn Văn Đản
CN
1956 -1959
40. 
Nguyễn Thị Hồng Loan
CN
1963 -1969
41. 
Nguyễn Thị Lịch
CN
1964 - 1968
42. 
Trần Trung
CN
1964 - 1976
43. 
Phạm Sĩ Can
CN
1965 -1988
44. 
Lê Xuân Đính
CN
1969 -1971
45. 
Phạm Đức Thắng
CN
1973 -1975
46. 
Phan Thành Cung
KS
1964 - 1968
47. 
An Thị Huyền
KTV
1965 -1998
6. Khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng 3, Số 859/2007 QĐ/CTN, ngày 09 tháng 08 năm 2007, Vào sổ vàng số 3 của Chủ tịch nước.
- Khen thưởng của Chính phủ: “Đã có thành tích trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”, Số 1210 QĐ/TTg, ngày 15 tháng 11 năm 2004, Bằng số 1 của Thủ tướng Chính phủ.
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia, năm 2006.
- Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội: Thành tích xuất sắc trong các năm học 2014 - 2015; 2010 - 2011; 2007 - 2008.
- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến nhiều năm học.