Cơ cấu tổ chức


Chi ủy Chi bộ Khoa Hoá học
1. PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc             Bí thư Chi bộ
2. PGS.TS. Trần Mạnh Trí                     Phó Bí thư Chi bộ
3. PGS.TS. Đào Sỹ Đức                        Chi ủy viên
4. PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy              Chi ủy viên
5. TS. Phạm Tiến Đức                           Chi ủy viên     

Ban Lãnh đạo Khoa Hóa học
1. PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc            Trưởng Khoa
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà          Phó Trưởng Khoa
3. PGS. TS. Đào Sỹ Đức                      Phó Trưởng Khoa
4. TS. Phạm Văn Phong                       Phó Trưởng Khoa

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Hoá học
1. Trần Mạnh Trí                                 Chủ tịch
2. Nguyễn Thị Minh Thư                     Phó chủ tịch
3. Nguyễn Xuân Viết                           Ủy viên
4. Nguyễn Mạnh Hà                            Ủy viên
5. Hoàng Thu Trang                            Ủy viên

Liên chi Đoàn Khoa Hoá học
1. Đỗ Huy Hoàng                              Chi đoàn Cán bộ            Bí thư
2. Đinh Viết Đức                               Chi đoàn K64C               Phó Bí thư
3. Trần Thị Hằng                               Chi đoàn K63D2             UV Thường vụ

Liên chi Hội sinh viên khoa Hoá học
1. Trần Thị Hằng                      Chi đoàn K63D2               LCH Trưởng
2. Đàm Đức Anh                      Chi đoàn K63TT               LCH Phó
3. Nguyễn Ái Quỳnh                Chi đoàn K64D2               UV Thư ký

Chi hội Cựu giáo chức khoa Hoá học
PGS.TS. Lê Hùng                            Chi hội trưởng
Bà Nguyễn Thị Phương                   Chi hội phó

Chi hội Cựu chiến binh khoa Hoá học
PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu             Chi hội trưởng

Ban liên lạc Cựu sinh viên khoa Hóa học
PGS.TS. Bùi Thị An, cựu sinh viên Khóa 9, Trưởng ban liên lạc 

Tại thời điểm năm 2021, Khoa Hóa học lực lượng cán bộ khoa học của khoa có 90 người (tính cả cán bộ kiêm
nhiệm quản lý cấp Trường và ĐHQGHN), trong đó có 6 GS, 27 PGS, 40 TS.