Hệ phân tích nhiệt SETARAM


1. Tên thiết bị, hãng sản xuất, model: DSC131, Labsys TG/DSC1600, TMA của Setaram, Pháp
2. Các thông số kỹ thuật của thiết bị
 • Modul phân tích nhiệt lượng vi sai quét DSC131: Làm việc từ -150 đến 500 oC, làm lạnh bằng nito lỏng, có thể sử dụng môi trường không khí hoặc khí trơ Argon; 
 • Tốc độ gia nhiệt 1-30 oC/phút; 
 • Modul phân tích nhiệt trọng lượng kết hợp nhiệt lượng vi sai quét TG/DSC1600: Làm việc từ 30 đến 1200 oC (tối đa 1500 oC ), có thể phân tích trong môi trường không khí hoặc khí trơ Argon; 
 • Tốc độ gia nhiệt 1-30 oC/phút; 
 • Modul phân tích cơ nhiệt TMA: đo từ 30 đến 1000 oC, trong khí quyển không khí hoặc Argon; 
 • Tốc độ gia nhiệt 1-30 oC/phút;
3. Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích
 • Xác định hiệu ứng nhiệt 
 • Xác định các nhiệt độ chuyển pha, nhiệt độ thủy tinh hóa 
 • Xác định sự thay đổi khối lượng mẫu trong quá trình gia nhiệt 
 • Xác định sự giãn nở nhiệt, hệ số giãn nở 
4. Liên hệ đo mẫu:
 • TS. Phạm Anh Sơn; e-mail: phamanhson@hus.edu.vn; mobile: 0988960080, hoặc 
 • TS. Nguyễn Xuân Viết; e-mail: vietnx@vnu.edu.vn; mobile: 0976854811