PGS. TS. ĐÀO SỸ ĐỨC
 • Ngày sinh: 29/11/1983
 • Nơi sinh: Yên Phong, Bắc Ninh
 • Nơi ở hiện tại: Hà Đông, Hà Nội
 • Bộ môn: Công nghệ Hóa học
 • Điện thoại: 02439332380    
 • Mobile: 0983596386
 • Email: [email protected], [email protected]  
                     
Chức vụ cao nhất:
 • Đảng: Bí thư Chi bộ (Chi bộ Lưu học sinh - Tu nghiệp sinh Osaka, Nhật Bản)
 • Chính quyền: Phó Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Đoàn thể: Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chuyên môn Đoàn ĐHQGHN    

Quá trình đào tạo:
 • Sau Tiến sỹ: 2020, tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến về Trái đất (RITE), Kyoto, Nhật Bản
 • Tiến sỹ: 2015, tại Viện Khoa học & Công nghệ Nara (NAIST), Nara, Nhật Bản
 • Thạc sỹ: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2005, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Các hướng nghiên cứu chính:
 • Nghiên cứu xử lý và tái tạo môi trường ô nhiễm
 • Vật liệu hấp phụ và xúc tác trong xử lý nước, nước thải và khí thải
 • Tách, lưu giữ và chuyển hóa CO2
 • Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu
 • Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học trong xử lý môi trường
 • Công nghệ Hóa Sinh

Hiệp hội nghề nghiệp:
Hội viên Hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS)

Công trình khoa học tiêu biểu:
 1. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Enhancement of CO2 adsorption/desorption properties of solid sorbents using tetraethylenepentamine/diethanolamine blends. ACS Omega 5 (2020) 23533 - 23541.
 2. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Response surface optimization of the impregnation of blended amines into mesoporous silica for high-performance CO2 capture. Energy Fuels 29 (2015) 985–992.
 3. Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo. Mesoporous silica sorbents impregnated with blends of tetraethylenepentamine and alkanolamine for CO2 separation. Separation Science & Technology 50 (2015) 2948-2953.
 4. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Large-pore mesostructured silica impregnated with blended amines for CO2 capture. Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (2013) 13810-13817.
 5. Nguyen Dac Vinh, Dao Sy Duc, Duong Thach Quynh Hoa. Study on treatment of wastewater containing cation dyes by adsorption method. VNU Hanoi Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 3A AP-2006 (2006) 237-242.

Báo cáo khoa học tiêu biểu:
 1. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Amine-impregnated Mesostructured Silica for High-Performance CO2 Capture. The 247th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 16-20 March 2014, Dallas, Texas, USA.
 2. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Mesoporous silica functionalized with polyamines for CO2 adsorption. The 10th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST14). October 30th - November 1st, 2014, Nara, Japan.
 3. Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Firoz A. Chowdhury, Junpei Fujiki, Kazuya Goto, Katsunori Yogo. Development of amine-impregnated solid sorbents for CO2 capture. The 12th International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT), 5-9 October 2014, Austin, Texas, USA.
 4. Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo.  CO2 separation and capture using mesoporous silica sorbents impregnated with blended amines. The 18th Symposium on Separation Science and Technology for Energy Applications, 27-30 October 2014, Oak Ridge, Tennessee, USA.
 5.  山田秀尚,Duc Sy Dao,藤木淳平,余語克則. CO2分離回収材の反応(5) アミン含浸メソポーラスシリカ. 27回日本吸着学会研究発表会. 千葉大学, 2013/11/21-22.

Đề tài khoa học tiêu biểu đã chủ trì:
 • Biến tính tro bay làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, mã số KC08.TN05/11-15; xếp loại: Xuất sắc.
 • Phát triển công nghệ chế tạo vật liệu đa chức năng trên cơ sở biến tính tro bay tại các nhà máy nhiệt điện, ứng dụng trong xử lý các nguồn thải hữu cơ và khí CO2. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp ĐHQGHN, mã số QG.18.08; xếp loại: Tốt.
 • Biến tính bùn thải giàu sắt làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, ứng dụng trong xử lý các nguồn thải hữu cơ khó phân hủy sinh học. Nhiệm vụ Bảo vệ Môi trường cấp ĐHQGHN, mã số QMT.19.01; xếp loại: Tốt.
Khen thưởng:
 • Giải thưởng Quả Cầu Vàng
 • Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Danh hiệu: Giảng viên xuất sắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Gương mặt trẻ Tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội; Đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu
 • Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo