Giới thiệu chung


Khoa Hoá học được thành lập năm 1956, ngay sau Quyết định số 2184/TC ngày 04 tháng 6 năm1956 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Khoa Hóa học đã đồng hành cùng đất nước trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm của lịch sử. Khoa Hóa học đã vươn lên mạnh mẽ thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Khoa Hóa học đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2014 và nhiều danh hiệu cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

Khoa Hóa học hiện có 05 chương trình đào tạo bậc đại học (Chuẩn Hóa học, Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật hóa học, Chất lượng cao Hóa dược, Tiên tiến Hoá học và Tài năng) và 13 chương trình đào tạo sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ Hóa Vô cơ, Thạc sĩ và Tiến sĩ Hóa Hữu cơ, Thạc sĩ và Tiến sĩ Hóa Phân tích, Thạc sĩ và Tiến sĩ Hóa lý thuyết và Hoá lý, Thạc sĩ và Tiến sĩ Hóa dầu, Thạc sĩ và Tiến sĩ Hóa Môi trường và Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học). Trong 05 chương trình đào tạo bậc đại học của Khoa, đã có 03 CTĐT được kiểm định đạt chất lượng theo Tiêu chuẩn của Hội đồng Kiểm định Chất lượng thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA)) bao gồm CTĐT Ngành Hoá học (2012), CTĐT Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hoá học (2018) và CTĐT Cử nhân Hoá dược (2021).

Hàng năm, Khoa tuyển hơn 300 sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Từ chỗ chỉ có 04 Bộ môn/phòng thí nghiệm cơ bản, đến nay Khoa có một hệ thống phòng thí nghiệm cơ bản và chuyên đề tương đối hoàn chỉnh, với những thiết bị hiện đại. Các nhà khoa học của Khoa hàng năm công bố hơn 150 công trình khoa học trong đó 70% trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus); chủ trì thực hiện hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các cấp.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Khoa bao gồm: Vật liệu tiên tiến và ứng dụng; Các hợp chất có hoạt tính sinh học nguồn gốc thiên nhiên; Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ tự nhiên, Hóa học môi trường và hóa học xanh; Nhiên liệu và Năng lượng; Hóa học tính toán; Phân tích lượng vết.

Khoa Hóa học có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước (Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Bỉ, Hàn Quốc, Nga, Singapore, Thái Lan ...). Hàng năm, có các giáo sư và chuyên gia từ các trường đại học và công ty danh tiếng sang giảng dạy và trao đổi học thuật. Nhiều cán bộ của Khoa đã được cử đi nước ngoài để trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ. Nhiều sinh viên đã được nhận học bổng đi thực tập hoặc tiếp tục học lên bậc sau đại học ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Khoa Hóa học hiện có 06 bộ môn (Bộ môn Hóa Vô cơ, Bộ môn Hóa Hữu cơ, Bộ môn Hóa Phân tích, Bộ môn Hóa lý, Bộ môn Công nghệ Hóa học, Bộ môn Hóa học Dầu mỏ), 04 phòng thí nghiệm (Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường, Phòng thí nghiệm Hóa Dược, Phòng thí nghiệm Trọng điểm Phát triển Năng lượng Sinh học, Phòng thí nghiệm Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng cho phát triển xanh) và 01 trung tâm (Trung tâm ứng dụng tin học trong Hóa học).

Tổng số cán bộ của Khoa là 89 trong đó tỷ lệ cán bộ có học vị Tiến sỹ đạt 80%, có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đạt trên 40%.

Khoa Hoá học đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng môi trường làm việc trong Khoa thực sự là động lực thúc đẩy, khuyến khích mỗi cá nhân được tự do phát triển tài năng và cống hiến vì một tập thể đoàn kết nhân ái, vì một Khoa Hóa học hội nhập và phát triển bền vững góp phần đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Khoa Hóa học (2021)