Thiết bị phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân

Thiết Bị Phổ Kế Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân
1. Thiết bị phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân NMR Bruker Ascend 500 MHz
2. Thông số kỹ thuật
  • Từ trường của nam châm 11,7 Tesla, tần số cộng hưởng 500,17 MHz
  • Đầu dò BBFO đo đa hạt nhân
  • Đầu dò BBO chuyên dụng cho hạt nhân 1H và 13C
  • Nhiệt độ đo mẫu trong khoảng từ -100°C đến 80°C.
3. Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích
- Các phép đo cơ bản gồm (giá đo đối với đơn vị ngoài)
Proton
200.000đ
* Giảm giá đo Proton chỉ còn 100.000đ khi đo thêm phổ khác như: 13C, COSY…
DEPT
200.000 đ
13C
220.000 đ
300.000 đ
Liên hệ phòng đo
13C + DEPT
350.000 đ
450.000 đ
COSY
200.000 đ
350.000 đ
HSQC
250.000 đ
400.000 đ
HMBC
250.000 đ
400.000 đ
HMQC
250.000 đ
400.000 đ
NOESY
Liên hệ phòng đo
19F
200.000 đ
11B
200.000 đ
31P
200.000 đ
Phổ theo yêu cầu
Liên hệ phòng đo
 - Các dung môi đo gồm có: DMSO-d6, CDCl3, pyridine-d5, acetone-d6, Deuterium oxide, methanol-d4.
- Liên hệ phòng đo:    TS. Phạm Quang Trung: 0976.707.169
                                    TS. Mạc Đình Hùng: 0947.052.543