Văn phòng Khoa Hóa học

Văn phòng Khoa Hóa học

1. Năm thành lập: 1956
2. Giới thiệu sơ lược: Văn phòng Khoa là bộ phận hỗ trợ trực tiếp cho Ban lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý hành chính, tổ chức cán bộ, tài chính, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, văn thư, quản lý mạng... và triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Nhà trường phân công.
3. Danh sách cán bộ đương nhiệm
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Năm công tác
1.     
Vũ Quốc Hoàng
CN
2011
2.     
Đặng Thị Nga
CN
2012
3.     
Nguyễn Lê Hồng Minh
CN
2013
4.     
Nguyễn Thu Huyền
CN
2015

4. Danh sách cựu cán bộ
STT
Họ tên
Năm công tác
STT
Họ tên
Năm công tác
1.     
Lê Đình Phẩm
2.     
Nguyễn Thị Đỗ
3.     
Hoàng Thị Nga
1987-2015
4.     
Phạm Sĩ Can
1965 - 1993
5.     
Phan Thị Đa
1977 - 1987
6.     
Trương Đức Quỳnh
1966 - 2001
7.     
Tạ Mộng Hiền
1984 –1998
8.     
Vũ Hồng Vân
1974 – 2003
9.     
Hoàng Thu Hà
2003
10. 
Tạ Đình Hùng
1974 – 2013
11. 
Nguyễn Thị Hồng
1974 –2013
12. 
Nguyễn Kim Hoa
1981 – 2013
13. 
Vũ Huy Thăng
2005 –2012
14. 
Nguyễn Thị Lý
1987 – 2015