Ban Giám hiệu gặp mặt toàn thể sinh viên K60 tốt nghiệp

Ban Giám hiệu, lãnh đạo Nhà trường và các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng có buổi gặp mặt tất cả
sinh viên tốt nghiệp năm 2019:
  • Giảng đường lớn, tầng 7, nhà T5
  • 13h45, thứ Năm, ngày 27/06/2019
Đề nghị tất cả sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp tham gia đầy đủ (Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2019).