TS. Bùi Thái Thanh Thư


BASIC INFORMATION
 • Name: Bùi Thái Thanh Thư
 • Birthday: 1983
 • Hometown:
 • Current accommodation: Đống Đa, Hà Nội
 • Department:
 • Office phone: 043-8261854
 • Home phone:
 • Mobile: 0932312206
 • Email: [email protected]
Pictures profile

TRAINING PROCESS
 • Tốt nghiệp đại học năm 2005 tại Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHGQ Hà Nội
 • Tốt nghiệp cao học năm 2006 tại Đại học Nam Toulon-Var, Cộng hòa Pháp
 • Bảo vệ luận án TS năm 2010 tại Đại học Nancy 1 Henri Poincare, Cộng hóa Pháp

WORKING PROCESS AND POSITIONS
Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (Từ 2011)

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
 • Nghiên cứu tương tác ngoại phân tử trên cơ sở mô hình hóa mật độ điện tích phân tử trong tinh thể.
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các composit gỗ nhựa từ các vật liệu tái chế.

PUBLICATIONS
..........................................
..........................................

ACHIEVEMENTS, AWARDS
..........................................