Hiển thị các bài đăng có nhãn staffs. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn staffs. Hiển thị tất cả bài đăng
PGS. TS. ĐÀO SỸ ĐỨC Ngày sinh: 29/11/1983 Nơi sinh: Yên Phong, Bắc Ninh Nơi ở hiện tại: Hà Đông, Hà Nội Bộ môn: Công nghệ Hóa ...

Dr. Nguyen Minh Hai

Dr. Nguyen Minh Hai I. Personal Information Full name                                Nguyễn Minh Hải Date of birth                            04/10/19...

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo Professor, Ph.D Faculty of Chemistry , VNU University of Science, Vietnam National University Hanoi ACADEMIC RECORD Postdo...

TS. Nguyễn Thế Dũng

TS. Nguyễn Thế Dũng BASIC INFORMATION Name: Nguyen The DUNG Birthday: 198 Hometown: Bac Ninh Current accommodation: Hanoi Department: Chemical Tec...

PGS.TS. Nguyễn Xuân Viết

PGS.TS. Nguyễn Xuân Viết BASIC INFORMATION Name: TS. Nguyễn Xuân VIẾT Birthday: Hometown: Current accommodation: Department: Hóa lý Office phone: ...

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van BASIC INFORMATION Name: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh VAN Birthday:  Hometown: Current accommodation: Department: Office ph...

PGS.TS. Trần Đình Trinh

PGS.TS. Trần Đình Trinh BASIC INFORMATION Name: PGS.TS. Trần Đình Trinh Birthday: Hometown: Current accommodation: Department: Office phone: Hom...