PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà


BASIC INFORMATION
  • Name: Nguyễn Thị Cẩm Hà
  • Birthday: 1977
  • Hometown:
  • Current accommodation:
  • Department: Hóa lý
  • Office phone:
  • Home phone:
  • Mobile: 0904231459
  • Email: [email protected]

TRAINING PROCESS
..........................................
..........................................

WORKING PROCESS AND POSITIONS
..........................................
..........................................

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
Tổng hợp, chế tạo và nghiên cứu tính chất các loại vật liệu điện hóa: vật liệu nguồn và vật liệu định hướng tương lai ứng dụng trong công nghiệp và

PUBLICATIONS
..........................................
..........................................

ACHIEVEMENTS, AWARDS
..........................................

..........................................