TS. Nguyễn Văn Thức


BASIC INFORMATION
 • Name: TS. Nguyễn Văn THUC
 • Birthday: 1985
 • Hometown:
 • Current accommodation:
 • Department: Hóa lý
 • Office phone:
 • Home phone:
 • Mobile: 0942568599
 • Email: [email protected], [email protected]

TRAINING PROCESS
 • Năm tốt nghiệp Đại học: 2009 tại: Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hóa học Quốc gia Ivanovo – LB Nga 
 • Năm bảo vệ luận văn Thạc sỹ: 2011 tại: Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hóa học Quốc gia Ivanovo – LB Nga 
 • Năm bảo vệ luận án Tiến sĩ: 2013 tại: Viện dung dich hóa học mang tên Krestov – Viện Hàn Lâm khoa học LB Nga 

WORKING PROCESS AND POSITIONS
 • Cán bộ giảng dạy 
 • Bí thư liên chi đoàn Khoa Hóa học

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
 • Nghiên cứu chế tạo chất điện li dẫn ion (proton và ion hidroxyl) dạng gel, màng trao đổi ion định hướng ứng dụng trong pin nhiên liệu;
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác điện hóa cho quá trình oxi hóa các hợp chất alcohol trong môi trường kiềm ứng dụng làm điện cực của pin nhiên liệu; Vật liệu quang xúc tác điện hóa.

PUBLICATIONS
 1. Liudmila E. Shmukler, Yuliya A. Fadeeva, Ekaterina V. Glushenkova, Nguyen Van Thuc, Liubov P. Safonova (2018), Conductivity of gel polymer electrolytes doped with solutions of phosphonic acid or protic ionic liquids, Chemical Physics Letters, V. 697, 1–6.
 2. Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Thị Cẩm Hà (2017), Nghiên cứu chế tạo và khảo sát  tính  chất  của  màng  trao  đổi  anion  trên  cơ  sởbiến  tính  poly(vinyl ancol), Tạp chí Hóa học, T55 (5E1,2), 1-5. 
 3. Huynh Thi Lan Phuong, Bui Dinh Anh, Nguyen Van Thuc, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Thi Cam Ha (2017), Study on electro-oxidation of glycerol in alkaline medium using trimetallic Pt-Pd-Ni composite electrodeprepared on glassy carbon, Vietnam journal of science and technology, Vol 55 (5B), 2017, p. 126-131.
 4. Nguyen Thi Cam Ha, Bui Dinh Anh, Huynh Thi Lan Phuong, Nguyen Van Thuc (2016), Electrochemical catalysts based on Pt,Pd,Ni for hydrogen production by alkaline water electrolysis, The 5th Asian materials data symposium, Hanoi, p. 121-129.
 5. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Đồng Thị Diệp, Bùi Đình Anh, Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Thức (2016), Nghiên cứu chế tạo, tính chất điện hóa của điện cực tổ hợp ba kim loại Pt - Pd - Ni trong môi trường kiềm, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, T.32, số 3, 123-128.
 6. Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Cẩm Hà (2016), Nghiên cứu sự truyền dẫn proton trong các chất điện li dẫn proton dạng polymer gel trên cơ sở poly(methylmethacrylate), Tạp chí Hóa học, T.54(3), 377-381.
 7. Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Văn Thức, Chu Ngọc Châu, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Xuân Hoàn (2015),  Chế tạo vật liệu compozit BaTiO3/TiO2 vô định hình cho ứng dụng quang-điện hóa-xúc tác của quá trình hấp phụ và phân hủy màu metlen xanh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 53 (1A), 44-51.
 8. Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Sáu Quyền,  Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Cẩm Hà (2015),  Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của xúc tác điện hóa có chứa paladi cho quá trình oxi hóa glyxerol trong môi trường kiềm, Tạp chí Hóa học, T.53(4E1), 92-96.
 9. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Sáu Quyền, Trương Ngọc Thành, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Văn Thức (2014),  Nghiên cứu chế tạo, tính chất điện hóa của điện cực tổ hợp có chứa platin trong môi trường kiềm ,Tạp chí Hóa học, T.52(6B), 11-15.
 10. Liudmila E. Shmukler, Nguyen Van Thuc, Yulia A. Fadeeva, Liubov P. Safonova (2014), Conductivity and intermolecular interactions in proton-conducting gel electrolytes, J. App. Polymer Science, V.131. Issue 17, P. 40674-40681.
 11. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Đỗ Hạnh Dũng, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Văn Thức (2014), Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện hóa của điện cực vàng biến tính trong môi trường kiềm, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.30 (5S), 129-135.
 12. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Đồng Thị Diệp, Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Thức (2014), Ảnh hưởng của chất cho thêm đến tính chất điện hóa của lớp mạ niken trên nền graphit trong môi trường kiềm, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T30(5S), 136-143.
 13. Shmukler L. E., Nguyen Van Thuc, Safonova L. P. (2013), Conductivity and thermal stability of proton conducting electrolytes at confined geometry of polymeric gel, Ionics, V. 19, Issue 5, P. 701-707.
 14. Shmukler L. E., Nguen Van Thuc, Fadeeva Y. A., Safonova L. P. (2012), Proton conducting gel electrolytes based on polymethylmethacrylate doped with sulfuric acid solutions in N,N-dimethylformamide, J. Polym. Res., V. 19. Issue 2, P. 9770-9778.
 15. Shmukler L. E., Safonova L. P., Nguen Van Thuc, Grudev M.S (2011), Proton-Conducting Gel Electrolytes Based on Poly(methyl methacrylate) Doped with Phosphoric Acid in N,N-Dimethylformamide, Polymer Science, Ser. A,  V. 53, N. 1, pp. 44–51.

ACHIEVEMENTS, AWARDS
 • Số công trình khoa học công bố trên Tạp chí quốc tế: 5
 • Số công trình Khoa học công bố trên tạp chí Khoa học trong nước: 10 
 • Số báo cáo khoa học tại hội nghị quốc gia, quốc tế: 25