Trả hồ sơ tốt nghiệp cho K60

Nhà Trường phát hồ sơ gốc cho sinh viên K60 và các sinh viên Khóa trước được công nhận tốt nghiệp (xem danh sách tốt nghiệp tại đây) vào ngày 26/6/2019 tại Phòng 320 T1 Phòng 321 T1. Cụ thể:
  • 8h00 - 8h30 Khoa Môi trường Khí tượng - Thủy văn-Hải dương học
  • 8h30 - 9h30 Khoa Sinh học - Khoa Địa lý
  • 9h30 - 10h30 Khoa Hóa học - Khoa Địa chất
  • 10h30 - 11h30 Khoa Toán-Cơ - Tin học Khoa Vật lý
Chú ý:
  • Sinh viên đến nhận hồ sơ tốt nghiệp phải mang theo Thẻ sinh viên và Giấy thu nhận sinh viên (không được nhận hộ cho bạn).
  • Chỉ những Sinh viên đã nhận hồ sơ tốt nghiệp mới được nhận bằng trong lễ phát bằng ngày 28/6/2019.