Bộ môn Hóa học Dầu mỏ1. Năm thành lập: 2000
2. Giới thiệu sơ lược về các chương trình đào tạo:
Bộ môn Hóa học Dầu mỏ đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và một số chuyên đề thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật hóa học và cử nhân tài năng & tiên tiến ngành hóa học khoa Hóa học. Tích hợp trong Chương trình ngành Cử nhân Công nghệ và Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành hóa học dầu mỏ đã cũng cấp các kiến thức nền tảng cơ bản về các công nghệ và bản chất hóa học của các quá trình diễn ra trong công nghiệp lọc-hóa dầu.  Đảm nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật Hóa học và Tiến sỹ Lọc Hóa dầu, của khoa Hóa học.
Đáp ứng nhu cầu cấp bách về nhân lực chất lượng cao cho ngành Công nghiệp Lọc – Hóa dầu trong nước, trong thời gian tới Bộ môn Hóa học Dầu mỏ tiếp tục mở rộng hợp tác với các công ty, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong ngành, cập nhật các chương trình đào tạo vừa tiên tiến vừa phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam, tiếp tục xây dựng cơ sở trang thiết bị và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên có trình độ cao.
3. Giới thiệu sơ lược về các hướng nghiên cứu chính:
Các hướng nghiên cứu trong Bộ môn hướng tới các mảng trong ngành như: nhiên liệu, năng lượng và hóa dầu. Cụ thể, các nội dung nghiên cứu tập trung nghiên cứu các loại vật liệu xúc tác dị thể với đối tượng là các chuyển hóa sau:
- Chuyển hóa các hợp chất hydrocarbon nhẹ thành nhiên liệu hay các sản phẩm hóa dầu có giá trị gia tăng cao.
- Chuyển hóa sinh khối thành nhiên liệu sinh học, phụ gia nhiên liệu.
- Chuyển hóa sinh khối thành các hợp chất hóa học có giá trị cho các ngành công nghiệp khác (hóa dầu, polymer, dược phẩm, …).
- Chuyển hóa CO2 thành các sản phẩm nhiên liệu, hóa dầu có giá trị cao.
- Xử lý ô nhiễm hữu cơ trong môi trường nước và khí.
- Chuyển hóa một số hợp chất thiên nhiên thành hương liệu trong lĩnh vực Hóa Dược
4. Danh sách cán bộ đương nhiệm
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm về công tác
1.     
Đỗ Văn Đăng
PGS. TS
Trưởng Bộ môn
2010
2.     
PGS. TS

2003
3.     
PGS.TS
2000
4.     
Vũ Duy Tùng
TS
2021
5.     
TS
2008
5. Danh sách cán bộ kiêm nhiệm, cựu cán bộ
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm công tác
1.     
Lê Thanh Sơn
GS.TS
Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH KHTN Cán bộ kiêm nhiệm
2.     
GS.TS
Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐHQG HN
Cán bộ kiêm nhiệm
3.     
Trần Văn Nhân
GS.TS
1962-2000
4.     
Trần Thị Như Mai PGS. TS Trưởng Bộ môn
1980-2021      
6. Khen thưởng
- Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc các năm 2009, 2014 của Giám đốc ĐHQGHN.
- Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc các năm 2013, 2014, 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN.
- Bằng khen Tổ Công đoàn xuất sắc năm 2012 của Hiệu Trưởng Trường ĐHKHTN.